terapia rodiny

Rodinná terapia

Každý člen rodiny patrí do rodinného systému a jeho problémy môžu byť symbolickým vyjadrením problémov celej rodiny.

Rodinná terapia je často účinná pri psychických problémoch detí (dieťa, ktoré sa pomočuje od smrti milovanej babičky akoby každú noc za ňou „plakalo“).
Rodinnej terapie sa zúčastňuje celá rodina (ale to nie je podmienkou) alebo aspoň jej časť.