Individualna psychoterapia

Individuálna psychoterapia pre dospelých

Najčastejšie prichádzajú klienti so vzťahovými problémami v partnerskom vzťahu, či v práci. Keď ich trápi stres, únava, depresia, pocit nespokojnosti v živote, že niečo nie je v poriadku. Keď chcú vo svojom živote niečo zmeniť a nevedia ako, alebo na to nemajú dosť síl. Či sa potrebujú zmieriť so stratou blízkeho, rozvodom, ochorením svojim alebo niekoho blízkeho.