poradenstvo

Liečba traumy

Niekedy sa prihodia extrémne hrozné veci, napr. človek sa ocitne v situácii ohrozenia života, prežíva nejakú katastrofu, má vážny úraz, je ohrozený požiarom, bol prepadnutý alebo olúpený, musel sa prizerať, ako bola zabitá alebo ťažko poranená druhá osoba alebo musel počúvať, že jemu blízkej osobe sa niečo také prihodilo.
Trauma vie zasiahnuť do nášho života a výrazne ho ovplyvniť, zastaviť, či zmraziť. Traumatické zážitky môžu byť tak strašné, že postihnutá osoba nie je schopná ani o nich hovoriť alebo nevie nájsť nikoho, kto by bol schopný si to vypočuť. Zostáva s tým sám a trápi sa ďalej.