O mne

Mojim pôvodným vzdelaním je špeciálna pedagogika – etopédia a špeciálnopedagogické poradenstvo. Okrem toho mám ukončené úplné psychoterapeutické vzdelanie v Gestalt modalite, výcvik v rodinnej terapii (v Prahe) a výcvik psychoterapie pre deti a dospievajúcich (v Prahe). V gestalt modalite som aj cvičným terapeutom a supervízorom pre začínajúcich kolegov. Venujem sa aj liečbe traumy pomocou metódy EMDR, ktorá je vhodná nielen pre dospelých, ale aj pre deti.

Vďaka svojmu vzdelaniu pracujem ako terapeut s dospelými, deťmi aj rodinami.