Cenník:

Individuálna terapia ........................................................................................ 40 eur za stretnutie
Rodinná terapia ............................................................................................... 40 eur za stretnutie
Hrová terapia pre deti...................................................................................... 40 eur za stretnutie
Výchovné poradenstvo ................................................................................... 40 eur za stretnutie
Cvičná individuálna terapia pre začínajúcich kolegov.................................... 50 eur za stretnutie
Supervízia pre začínajúcich kolegov............................................................... 50 eur za stretnutie

Suma je uvedená vždy za jedno stretnutie. Každé stretnutie trvá cca 50 minút.