Terapia ADHD a ADD a poruchami pozornosti

Terapia pre deti s ADHD a ADD a poruchami pozornosti

Deti s ADHD a ADD a poruchami pozornosti a ich rodičia to nemajú ľahké. Potrebujú vedenie a špecifický prístup, pevné ale láskavé hranice od okolia, ktoré býva často bezradné a vyčerpané.
Rodičia potrebujú poradiť ako s dieťaťom pri výchove zaobchádzať, čo od neho očakávať a čo nečakať, kam do školy a do škôlky, potrebujú upokojiť, povzbudiť.